قزاقستان قصد دارد بورس تحصیلی بیشتری برای دانشجویان قرقیزستان فراهم کند

قزاقستان قصد دارد بورس تحصیلی بیشتری برای دانشجویان قرقیزستان فراهم کند

Tainynews معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه موتار توئوبردی هنگام گفتگو با روسلان کازاکباف ، وزیر امور خارجه در محل اقامت ایالت آلا آرچا ، گفت: قزاقستان قصد دارد سهمیه بورسیه دانشجویان قرقیزستان را افزایش دهد.

وی افزود: “ما در حال بررسی احتمال افتتاح شعبه دانشگاه های برجسته خود در بیشكك هستیم.”

Author: admin