تولید کومتور پس از مدیریت خارجی تغییر نکرد ، همه چیز در حالت عادی کار می کند

تولید کومتور پس از مدیریت خارجی تغییر نکرد ، همه چیز در حالت عادی کار می کند

Tainynews – Nurdin Usenov ، سرپرست سرپرست تولید و مدیر کارخانه استخراج طلا در حین تور مطبوعاتی در معدن Kumtor در 28 ماه مه ، گفت: – تمام رویه ها و سیستم قبلی ثابت بود ، هیچ چیز تغییر نکرده است: …

Author: admin