حوضچه باطله معدن كومتور 106 تن طلا دارد

حوضچه باطله معدن كومتور 106 تن طلا دارد

Tainynews – رئیس کمیته محیط زیست و آب و هوای ایالت Dinara Kutmanova امروز در هنگام بازدید مطبوعاتی به معدن Kumtor به روزنامه نگار حوضچه باطله معدن Kumtor که در آن فاضلاب کارخانه تصفیه می شود را نشان داد …

Author: admin