دادگاه حکم داد ، عزیز سوراکماتوف ، شهردار پیشین بیشکک تا 28 ژوئیه در بازداشت بود

دادگاه حکم داد ، عزیز سوراکماتوف ، شهردار پیشین بیشکک تا 28 ژوئیه در بازداشت بود

Tainynews – دادگاه منطقه ای Pervomaisky بیشکک حکم به بازداشت عزیز سوراکماتوف ، شهردار سابق بیشکک داد.

وی تا تاریخ 28 ژوئیه در بازداشتگاه کمیته امنیت ملی نگهداری می شود.

سوراکماتوف در تاریخ 26 مه به ظن فساد و ثروت غیرقانونی بازداشت شد.

Author: admin