نخست وزیر سابق ابیلگازیف تا 26 ژوئیه بازداشت شد

نخست وزیر سابق ابیلگازیف بازداشت وی تا 26 ژوئیه تمدید شد

Tainynews – نخست وزیر سابق Mukhammedkaly Abilgaziev بازداشت خود را تا 26 ژوئیه تمدید کرد.

دادگاه Pervomaisky بازداشت Abilgaziev را تا 26 مه پیش از این تمدید کرد.

دفاع از این حکم در دادگاه شهر بیشکک تجدیدنظر کرد ، اما دادگاه این دستگیری را تأیید کرد.

Author: admin