رئیس جمهور بلاروس نخست وزیران کشورهای CIS را پذیرفت

رئیس جمهور بلاروس نخست وزیران کشورهای CIS را پذیرفت

Tainynews سرویس مطبوعاتی دولت قرقیزستان گزارش داد – رئیس جمهور بلاروس الكساندر لوكاشنكو از روسای دولت های کشورهای مستقل مشترک المنافع ، رئیس کابینه اولوکبک ماریپوف ، در میان آنها استقبال کرد.

Author: admin