کشورهای سازمان همکاری شانگهای درباره ایجاد پایگاه داده الکترونیکی معاهدات بین المللی بحث و تبادل نظر می کنند

کشورهای سازمان همکاری شانگهای درباره ایجاد پایگاه داده الکترونیکی معاهدات بین المللی بحث و تبادل نظر می کنند

Tainynews – نمایندگان دپارتمان های حقوقی وزارتخانه های خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در تاریخ 27 تا 28 مه در تاشکند رایزنی کردند …

Author: admin