مغولستان 2.957 میلیون واکسن در برابر COVID-19 تزریق می کند

مغولستان 2.957 میلیون واکسن را علیه COVID-19 واکسینه می کند

Tainynews – حدود 79،856 روز گذشته در مغولستان علیه عفونت ویروس کرونا واکسینه شدند.

تعداد افرادی که اولین دوز واکسن ویروس کرونا را دریافت کرده اند به یک میلیون و 850 هزار و 493 نفر رسیده است.

دوز دوم به 1،107،178 تزریق شد.

تعداد کل افراد واکسینه شده به 2،957،671 نفر رسیده است.

946،929 اولین ضربه را در اولان باتور دریافت کرد. 694،872 دوز دوم دریافت کرد.

903،564 دوز اول واکسن ، 412،306 دوز دوم واکسن hte را در اهداف دریافت کردند.

Author: admin