دانش آموزان و دانش آموزان قرقیز از ایالات متحده ، کانادا به خانه باز می گردند

دانش آموزان و دانش آموزان قرقیز از ایالات متحده ، کانادا به خانه باز می گردند

Tainynews – وزارت امور خارجه قرقیز گفت: – 109 دانش آموز مدرسه ، 37 دانش آموز و افراد دیگر شهروند جمهوری قرقیز در 23 مه در بیشکک از ایالات متحده آمریکا و کانادا وارد شدند ، …

Author: admin