تلاش های کارمندان عمومی برای تأثیرگذاری بر نتایج انتخابات شورای محلی منع می شود – جپاروف

تلاش های کارمندان عمومی برای تأثیرگذاری بر نتایج انتخابات شورای محلی منع می شود – جپاروف

Tainynews – رئیس جمهور سدیر جپاروف در دیدار با شهردار اوش ، طلائیبک ساریباشف ، گفت: – هرگونه اقدام غیرقانونی با هدف تأثیرگذاری بر نتایج تکرار انتخابات شورای محلی توسط شهرداری و سایر کارمندان منع خواهد شد …

Author: admin