گردشگران در قرقیزستان با نتیجه آزمایش منفی PCR برای ویروس کرونا مورد استقبال قرار می گیرند

گردشگران در قرقیزستان با نتیجه آزمایش منفی PCR برای ویروس کرونا مورد استقبال قرار می گیرند

Tainynews – گردشگران با آزمایش PCR منفی برای ویروس کرونا می توانند وارد جمهوری قرقیزستان شوند ، تیم عملیاتی در سراسر کشور برای مهار ویروس کرونا در تاریخ 2 ژوئن گزارش شد.

طبق پروتکل فعلی پاسخ ویروس کرونا ، شهروندان خارجی از جمله گردشگران مجاز هستند با آزمایش منفی ویروس کرونا در مدت 72 ساعت وارد قرقیزستان شوند.

داشتن کارت سابقه واکسیناسیون ویروس کرونا برای ورود به کشور الزامی نیست.

Author: admin