105 مورد کروناویروس که در بین قرقیزستان ها از سول ایلتسک تخلیه شده تایید شده است

105 مورد کروناویروس که در بین قرقیزستان ها از سول ایلتسک تخلیه شده تایید شده است

Tainynews – 105 مورد کورو ویروس در بین قرقیزستان هایی که از سول ایلتسک ، منطقه اورنبورگ روسیه تخلیه شده اند ، تأیید شد ، نوربولوت اوسنبایف ، معاون وزیر بهداشت ، در 23 مه گفت.

وی گفت که همه افراد آلوده یافت شده ، معالجه شده و از بیمارستان ها مرخص می شوند.

کادرهای تخلیه شده از سن پترزبورگ در نقاط مشاهده ای قرار گرفتند. معاون وزیر گفت: 27 پرونده در میان آنها تأیید شده است.

Author: admin