افسران پلیس گشت در میان اعتصاب رانندگان وانت عمومی به زنان و بزرگان کمک می کنند تا به خانه برسند

افسران پلیس گشت در میان اعتصاب رانندگان وانت عمومی به زنان و بزرگان کمک می کنند تا به خانه برسند

Tainynews – مأموران گشت پلیس بیشکک در حال اعتصاب رانندگان وانت عمومی مردم مسن و زنانی را که سوار بر اتومبیل خود هستند را به خانه های خود منتقل می کنند.

سرویس مطبوعاتی اداره پلیس شهر بیشکک گفت که به دلیل وضعیت فعلی در تاریخ 2 ژوئن ، بیشتر رانندگان مینی بوس در جاده ها ظاهر نمی شوند ، بنابراین افسران پلیس گشت به افراد مسن و زنان دارای فرزند برای رسیدن به خانه کمک می کنند.

ایستگاه های اتوبوس ، اتوبوس ها و واگن های برقی شلوغ هستند.

Author: admin