کوهنورد از ازبکستان پرچم ملی را در بالای کوه بلند می کند. اورست

کوهنورد از ازبکستان پرچم ملی را در بالای کوه بلند می کند. اورست

Tainynews – سرگئی دنیسنکو ازبکستانی فال ازبکستان را در بالای کوه صعود کرده است. اورست

با وجود شرایط آب و هوایی غیر عادی و ناپایدار ، این لشکر کشی حدود 2 ماه به طول انجامید.

این اولین موردی است که ازبکستانی از سمت نپال به بالای کوه می رسد.

در سال 2019 ، سرگئی دنیسنکو قله Mera در نپال را صعود کرد.

Author: admin