نخست وزیر سابق قرقیزستان ، عموربک بابانوف به مدت 2 ماه بازداشت شد

نخست وزیر سابق قرقیزستان ، عموربک بابانوف به مدت 2 ماه بازداشت شد

Tainynews – دادگاه منطقه Pervomai بیشکک حکم به دستگیری نخست وزیر سابق عموربک بابانوف به مدت 2 ماه تا 31 ژوئیه داد.

وی در بازداشتگاه پیش از محاکمه کمیته امنیت ملی ایالت نگهداری خواهد شد.

بابانوف در تاریخ 31 مه به ظن فساد به عنوان بخشی از تحقیقات جنایی در مراحل مختلف توسعه Kumtor بازداشت شد.

دادگاه با دو بررسی بررسی قانونی بودن بازداشت مظنون و انتخاب نوع دستگیری ، آنها را جداگانه در نظر گرفت.

Author: admin