36145 مغول از زمان شیوع COVID-19 به کشور خود بازگشتند

36145 مغول از زمان شیوع COVID-19 به کشور خود بازگشتند

Tainynews مونتسام گزارش می دهد که از ژانویه سال 2020 36145 مغولی از 93 کشور ، 29334 شهروند با 182 پرواز چارتر و 6811 شهروند از طریق ایستگاه های بازرسی جاده ای به کشور خود بازگردانده شده اند.

این کشور 1505 شهروند خود را با 14 پرواز چارتر در ماه مه 2021 به کشور خود بازگرداند. علاوه بر این ، 20 پرواز چارتر در این ماه به کره جنوبی ، ژاپن ، مجارستان ، ترکیه ، آلمان ، روسیه و قزاقستان برنامه ریزی شده است تا شهروندان گرفتار خارج از کشور را به کشور خود بیاورند.

Author: admin