زمین های بازی داخلی در بیشکک بازگشایی می شوند

زمین های بازی داخلی در بیشکک بازگشایی می شوند

Tainynews – دفتر شهردار در 2 ژوئن گزارش داد – زمین های بازی کودکان در مراکز خرید بیشکک بازگشایی شد.

دفتر شهردار با اصلاح مصوبه اقدامات پیشگیری از شیوع ویروس کرونا به امکان سرگرمی کودکان و زمین های بازی در مراکز خرید و سرگرمی اجازه داد.

از اول ژوئن ، زمین های بازی در مراکز خرید و سرگرمی بازگشایی شدند.

دارندگان زمین های بازی فقط می توانند 50٪ از امکانات خود را بازگشایی کنند. برای عملکرد زمین های بازی فاصله اجتماعی و سایر قوانین لازم است.

Author: admin