پارلمان دو قاضی دادگاه عالی قرقیزستان را انتخاب می کند

پارلمان دو قاضی دادگاه عالی قرقیزستان را انتخاب می کند

Tainynews – پارلمان قرقیزستان امروز دو قاضی دادگاه عالی را انتخاب کرد.

این نامزدها توسط رئیس جمهور و شورای انتخاب قضات پیشنهاد شدند.

ضمیربیک بازاربکوف و نورلان موسائف به عنوان قاضی انتخاب شدند.

هر دو قاضی دادگاه عالی پس از انتخاب سوگند یاد کردند.

Author: admin