قزاقستان 1.096.310 نفر را به طور کامل در برابر ویروس کرونا واکسینه می کند

قزاقستان 1.096.310 نفر را به طور کامل در برابر ویروس کرونا واکسینه می کند

Tainynews وزارت بهداشت کشور گفت: از 2 ژوئن ، قزاقستان 2،145،688 نفر را علیه ویروس کرونا واکسینه کرد ، از جمله 1،096،310 که هر دو را دریافت کردند.

شهر آلماتی 311،938 واکسن زد که شامل 198،234 نفر کاملا واکسینه شده است.

شهرستان نورالسلطان 163404 نفر را واکسینه کرد که 99851 نفر کاملاً تلقیح شده اند.

کمپین واکسیناسیون در قزاقستان در تاریخ 1 فوریه 2021 با Sputnik V روسی و QazVac خانگی آغاز شد. اخیراً قزاقستان 500000 دوز واکسن CoronaVac از چین دریافت کرده است.

Author: admin