در مغولستان 1،323،266 کاملاً علیه ویروس کرونا واکسینه شده است

در مغولستان 1،323،266 کاملاً علیه ویروس کرونا واکسینه شده است

Tainynews – از تاریخ 2 ژوئن ، در کل 1،859،509 نفر اولین دوز واکسن علیه COVID-19 را در مغولستان دریافت کرده اند که 89.9 درصد از هدف واکسیناسیون در سراسر کشور را نشان می دهد – 2،067،292 بزرگسال و 60 درصد از کل جمعیت مغولستان.

1،323،266 نفر از آنها یا 64.0 درصد از اهداف واکسیناسیون ، عکس دوم را گرفتند.

از زمان آغاز فعالیت واکسیناسیون در فوریه ، 951،193 نفر از مردم اولان باتور اولین واکسن COVID-19 را دریافت کردند و 746،083 نفر در پایتخت این کشور واکسینه شده اند. در مناطق روستایی ، تعداد افراد واکسینه شده به طور کامل 577183 و افراد واکسینه شده به طور جزئی – 908،316 ، گزارش مونتسام است.

Author: admin