پارلمان قرقیزستان گروهی را برای تهیه پیش نویس لایحه مصالحه در مورد دستکاری اطلاعات تشکیل داد

پارلمان قرقیزستان گروهی را برای تهیه پیش نویس لایحه مصالحه در مورد دستکاری اطلاعات تشکیل داد

Tainynews – پارلمان قرقیزستان امروز یک گروه آشتی را برای توسعه پیش نویس لایحه مصالحه در مورد دستکاری اطلاعات ایجاد کرد …

Author: admin