FM: تاسیسات جرثقیل نصب شده در ایست بازرسی Torugart باعث افزایش تردد بار به 50-60 کامیون در روز می شود

FM: تاسیسات جرثقیل نصب شده در ایست بازرسی Torugart باعث افزایش تردد بار به 50-60 کامیون در روز می شود

Tainynews – وزیر امور خارجه روسلان کازاکبائف در تاریخ 1 ژوئن پذیرای سفیر چین در قرقیزستان Du Dewen بود ، وزارت امور خارجه در 2 ژوئن گفت …

Author: admin