معدنچی رمزنگاری دیگری در قرقیزستان تعطیل شد

معدنچی رمزنگاری دیگری در قرقیزستان تعطیل شد

Tainynews – کمیته امنیت ملی دولت جمهوری قرقیزستان فعالیت های غیرقانونی یک مرکز استخراج رمزنگاری در منطقه ایسیک کول را در 1 ژوئن شناسایی کرد و متوقف کرد که این امر خسارت زیادی به شبکه های برق قرقیزستان وارد کرد.

در طی تحقیقات ، یک شرکت بزرگ معدنی متعلق به خارج از کشور در قلمرو کارخانه سیمان Kurmentitsement شناسایی شد.

براساس اطلاعات اولیه ، Kurmentitsement به طور غیرقانونی برق و آب را برای فعالیت های مزرعه معدن تأمین می کرد.

به عنوان بخشی از تحقیقات جنایی ، حدود 2000 قطعه تجهیزات برای استخراج معادن کشف و ضبط شد.

در حال حاضر ، GKNB گفت که جنگ علیه همه افرادی که در این فعالیت های غیرقانونی شرکت دارند ، ادامه دارد.

https://www.youtube.com/watch؟v=vzEJ0g-GCHA

Author: admin