نماینده ویژه اتحادیه اروپا به قرقیزستان و تاجیکستان توصیه می کند که در رسیدگی به مسائل مرزی چشم به راه باشند

نماینده ویژه اتحادیه اروپا به قرقیزستان و تاجیکستان توصیه می کند که در رسیدگی به مسائل مرزی چشم به راه باشند

Tainynews سفیر پیتر بوریان ، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در آسیای میانه ، در تاریخ 3 ژوئن در بیشکک به خبرنگاران گفت: – در صورت تنظیم درگیری بین قرقیزستان و تاجیکستان در طولانی مدت ، این ممکن است بر برنامه های اتحادیه اروپا و اولویت های اجرای استراتژی همکاری منطقه ای تأثیر بگذارد. ..

Author: admin