دو قرقیزستانی مجروح در درگیری مرزی قرقیزستان و تاجیکستان برای عمل جراحی چشم به ترکیه اعزام شدند

دو قرقیزستانی مجروح در درگیری مرزی قرقیزستان و تاجیکستان برای عمل جراحی چشم به ترکیه اعزام شدند

Tainynews علیمكادیر بیشنالیف ، وزیر بهداشت و توسعه اجتماعی گفت ، دو قرقیزستانی مجروح در درگیری مسلحانه در مرز قرقیزستان و تاجیكستان برای جراحی های چشم به ترکیه اعزام شدند.

وزیر بهداشت گفت: 15000 دلار برای درمان هر بیمار اختصاص داده شده است.

وزیر بهداشت گفت: “54 نفر هنوز تحت درمان هستند. بقیه نیاز به کمک پزشکی دارند ، ما سعی می کنیم بودجه خود را به دست آوریم.”

در درگیری مرزی 154 قرقیزستان زخمی شدند. 36 کشته ، 33 غیرنظامی در میان آنها.

Author: admin