واکسن ازبکستان 2.191 میلیون در برابر COVID-19

واکسن ازبکستان 2.191 میلیون در برابر COVID-19

Tainynews – ازبکستان 55102 را علیه COVID-19 در تاریخ 2 ژوئن واکسینه کرد.

وزارت بهداشت گفت: 2،191،525 در مجموع واکسینه شده اند.

1،402،979 دوز اول تجویز شد. 786،290 دوز دوم دریافت کرد. 2،256 دوز سوم واکسن تجویز شد.

واکسیناسیون علیه عفونت ویروس کرونا از اول آوریل در ازبکستان آغاز شد.

این کشور از واکسن ازبک-چینی ZF-UZ-VAC2001 (در 3 دوز تجویز می شود) ، AstraZeneca (2 دوز) ، Sputnik V (2 دوز) استفاده می کند.

Author: admin