پرواز ترکستان – تاشکند از 21 ژوئن آغاز می شود

پرواز ترکستان – تاشکند از 21 ژوئن آغاز می شود

Tainynews – وزیر گفت ، وزیر صنعت و توسعه زیرساخت های قزاقستان بیبوت آتامکولوف با وزیر حمل و نقل ازبکستان ایلهوم ماهکاموف دیدار کرد.

آنها توافق کردند که پرواز از ترکستان به تاشکند توسط هواپیمایی قزاقستانی Fly Arystan از 21 ژوئن دو بار در هفته آغاز شود.

پروازها با رعایت دقیق اقدامات بهداشتی و اپیدمیولوژیک هر دو کشور انجام می شوند.

تعداد پروازها از ترکستان بیشتر افزایش می یابد.

پیش از این پروازهای Aktau-Urgench-Aktau و Samarkand-Almaty-Samarkand راه اندازی شده بود.

Author: admin