داشتن کارت سابقه واکسیناسیون ویروس کرونا برای ورود به قرقیزستان لازم نیست

داشتن کارت سابقه واکسیناسیون ویروس کرونا برای ورود به قرقیزستان لازم نیست

Tainynews علیمكادیر بیشنالیف ، وزیر بهداشت و توسعه اجتماعی ، گفت: داشتن کارت سابقه واكسیناسیون ویروس کرونا برای ورود به قرقیزستان نیازی نیست.

طبق پروتکل فعلی پاسخ ویروس کرونا ، شهروندان و گردشگران خارجی مجازند با آزمایش منفی ویروس کرونا در مدت 72 ساعت وارد قرقیزستان شوند.

وی گفت: “برای تسریع روند دریافت نتایج آزمون ، ما در حال باز كردن نقاط تست سریع در فرودگاه ها هستیم.”

Author: admin