سطح آب مخزن توکتوگل از 3 ژوئن 10331 میلیارد متر مکعب است

سطح آب مخزن توکتوگل از 3 ژوئن 10331 میلیارد متر مکعب است

Tainynews – حجم آب مخزن توکتوگل از 3 ژوئن 10.331 میلیارد متر مکعب بود.

ورودی آب 1072 متر مکعب در ثانیه و دبی آب 385 متر مکعب در ثانیه است.

از 3 ژوئن سال 2020 ، حجم آب در مخزن 12.743 میلیارد متر مکعب بود.

Author: admin