وضعیت COVID-19 در اوش بدتر می شود

وضعیت COVID-19 در اوش بدتر می شود

Tainynews علیمكادیر بیشنالیف ، وزیر بهداشت و توسعه اجتماعی ، در 3 ژوئن در پارلمان گفت ، – احیای مجدد موارد ویروس کرونا برای ماه گذشته مشاهده شده است.

وی گفت ، این امر به ویژه در منطقه بیشكك و چوی قابل مشاهده است.

وزیر بهداشت بیشنالیف گفت: “معاون من امروز به اوش عزیمت کرد. اوضاع اپیدمیولوژیک نیز در آنجا بدتر می شود ، اما تحت کنترل است.”

40 مورد جدید COVID-19 در اوش ، 20 مورد جدید در منطقه اوش طی روز گذشته تأیید شده است.

Author: admin