نایب رئیس اول کابینه نماینده ویژه خارج شده اتحادیه اروپا برای آسیای میانه را پذیرفت

نایب رئیس اول کابینه نماینده ویژه خارج شده اتحادیه اروپا برای آسیای میانه را پذیرفت

Tainynews – ایبک جونوشالیف ، معاون اول کابینه با نماینده ویژه اتحادیه اروپا در آسیای میانه ، سفیر پیتر بوریان در رابطه با اتمام مأموریت خود دیدار …

Author: admin