سفر جپاروف در اواخر سال 2021 تا اوایل سال 2022 برنامه ریزی شده است

سفر جپاروف در اواخر سال 2021 تا اوایل سال 2022 برنامه ریزی شده است

Tainynews سفیر پیتر بوریان ، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در آسیای میانه ، در تاریخ 3 ژوئن در بیشکک به خبرنگاران گفت ، سفر رئیس جمهور سدیر جپاروف به بروکسل در پایان سال یا آغاز سال آینده برنامه ریزی شده است …

Author: admin