320 نفر در قرقیزستان به مدت یک روز از عفونت ویروس کرونا بهبود می یابند

320 نفر در قرقیزستان به مدت یک روز از عفونت ویروس کرونا بهبود می یابند

Tainynews – 320 بیمار در طی روز گذشته از عفونت ویروس کرونا بهبود یافتند ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داد.

این موارد شامل 161 مورد بازیابی در بیشکک ، 87 مورد در منطقه چوی ، 28 مورد در منطقه ایسیک کول ، 16 مورد در اوش ، 14 مورد در منطقه نارین ، 9 مورد در منطقه جلال آباد ، 3 مورد باتکنر ، 2 مورد در منطقه تالاس است.

تعداد کل بهبودهای ناشی از ویروس کرونا از مارس 2020 به 99794 مورد رسیده است.

Author: admin