بیش از 86000 واکسینه شده علیه COVID-19 در قرقیزستان

بیش از 86000 واکسینه شده علیه COVID-19 در قرقیزستان

Tainynews وزارت بهداشت و توسعه اجتماعی در 4 ژوئن گزارش داد: 1،966 نفر در روز گذشته در قرقیزستان علیه عفونت ویروس کرونا واکسینه شدند.

در مجموع 86،072 واکسینه شد. 40294 نفر از آنها دوز دوم واکسن ویروس کرونا را اجرا کردند.

واکسیناسیون براساس مناطق:

  • بیشکک – 21،122
  • منطقه چوی – 14،242
  • منطقه اوش – 11،855
  • منطقه جلال آباد – 11،498
  • منطقه ایسیک کول – 8،167
  • اوش – 6،715
  • منطقه تالاس – 4،208
  • منطقه نارین – 4،485
  • منطقه باتکن – 3،780.

Author: admin