وزارت خارجه تاجیکستان یادداشت اعتراضی را به سفیر قرقیزستان تحویل داد

وزارت خارجه تاجیکستان یادداشت اعتراضی را به سفیر قرقیزستان تحویل داد

Tainynews – آسیا پلاس با اشاره به وزارت امور خارجه تاجیکستان گزارش داد ، وزارت امور خارجه تاجیکستان در رابطه با بیانیه طرف قرقیز در مورد نقض توافق نامه ، یادداشت اعتراض خود را به سفیر قرقیزستان در تاجیکستان تحویل داد.

وزارت امور خارجه گفت: “گروه مرزی تاجیکستان در خاک تاجیکستان است که پیش از این با پروتکل مشترک دو کشور مشخص و مشخص شده بود. .

وزارت امور خارجه قرقیزستان اوایل امروز یادداشت اعتراض سفیر تاجیکستان را در ارتباط با نفوذ پرسنل نظامی و وسایل نقلیه تاجیکی به خاک قرقیزستان در منطقه Unzhu-Bulak در منطقه چون آلای منطقه اوش تحویل داد.

Author: admin