3 آمبولانس به محل سقوط هلیکوپتر نظامی در آلای اعزام شده اند

3 آمبولانس به محل سقوط هلیکوپتر نظامی در آلای اعزام شده اند

Tainynews وزارت بهداشت گفت: سه آمبولانس از منطقه نوكات به محل فرود سقوط هلیكوپتر نظامی در دره كیچی آلای اعزام شدند.

به گفته معاون مدیر تمرینات نوكات Ertabyldy Kokkozov ، در اثر فرود اضطراری ، تعداد زیادی زخمی شدند.

اطلاعات اضافی هنوز در هنگام انتقال مصدومان به بیمارستانها ارائه نشده است.

بر اساس اطلاعات اولیه ، در مجموع 13 نفر زخمی شده اند که 3 نفر از آنها وخیم هستند.

Author: admin