3 مجروح در فرود سقوط هلی کوپتر نظامی منتقل شده به مراکز درمانی

3 مجروح در فرود سقوط هلی کوپتر نظامی منتقل شده به مراکز درمانی

هلی کوپتر نیروهای پدافند هوایی قرقیزستان

Tainynews فرماندار روستای کوجوکلن گفت: بالگرد نظامی که به مرز قرقیزستان و تاجیکستان در منطقه چون آلای در منطقه اوش در نزدیکی معدن ذغال سنگ بل آلما در روستای کیچی-آلای سقوط کرد ، سقوط کرد.

فرماندار روستا گفت: “هلی کوپتر در نزدیکی بل آلما سقوط کرد. من با فرماندار روستای کیچی آلای صحبت کردم. سه نفر در مرکز درمانی روستا از کمک پزشکی برخوردار می شوند. وضعیت مسافران استراحت خوب است.”

اوایل امروز هلی کوپتر نیروهای پدافند هوایی با 15 نفر سرنشین از جمله اعضای خدمه و افسران گروه ویژه آلفا فرود اضطراری داشت.

Author: admin