تاشیف به چون آلای می رسد و انتظار می رود با همتای تاجیک دیدار کند

تاشیف به چون آلای می رسد و انتظار می رود با همتای تاجیک دیدار کند

Tainynews – رئیس کمیته امنیت ملی دولت ، کامچیبک تاشیف وارد منطقه چون آلای در منطقه اوش شد ، جایی که اوضاع در مرز قرقیزستان و تاجیکستان شب گذشته تشدید شد …

Author: admin