دولت رئیس جمهور: انتخابات پارلمانی ممکن است اکنون برنامه ریزی نشده باشد ، لازم است اصلاحاتی در قانون انجام شود

دولت رئیس جمهور: انتخابات پارلمانی ممکن است اکنون برنامه ریزی نشده باشد ، اصلاحیه قانون لازم است

Tainynews سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور گزارش داد – لایحه انتخابات پارلمانی بر اساس قانون اساسی جدید در نزدیکترین زمان برای بررسی به پارلمان ارائه خواهد شد …

Author: admin