320 نفر از قرقیزستان از COVID-19 بهبود یافتند

320 نفر از قرقیزستان از COVID-19 بهبود یافتند

Tainynews – 320 نفر از بیماری COVID-19 و ذات الریه ناشی از جامعه بهبود یافتند تیم عملیاتی در سراسر کشور برای مهار ویروس کرونا در 5 ژوئن گزارش شد.

شهر بیشکک 164 مورد بازیابی جدید ، منطقه چوی – 96 ، منطقه جلال آباد – 18 ، اوش – 18 ، منطقه ایسیک کول – 9 ، منطقه اوش – 6 ، منطقه تالاس – 6 ، منطقه نارین – 3 ثبت شده است.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت ، از مارس 2020 ، 100114 نفر در قرقیزستان از بیماری COVID-19 بهبود یافته اند.

Author: admin