وضعیت کنونی در مرزهای قرقیزستان و تاجیکستان نسبتاً پایدار است: دبیرخانه شورای امنیت

وضعیت کنونی در مرزهای قرقیزستان و تاجیکستان نسبتاً پایدار است: دبیرخانه شورای امنیت

Tainynews – طبق گزارش دبیرخانه شورای امنیت ، مطبوعات دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور در 5 ژوئن ، وضعیت کنونی در مرزهای قرقیزستان و تاجیکستان نسبتاً پایدار گزارش شده است.

شورای امنیت کار ساختارهای قدرت درگیر و مقامات محلی را در این مسیر هماهنگ می کند.

در ارتباط با درخواستهای متعدد شهروندان در مورد وضعیت مرز ، دبیرخانه شورای امنیت تأکید می کند که اکنون هیچ دلیلی برای نگرانی وجود ندارد.

در این بیانیه آمده است: اقدامات برای حل و فصل صلح آمیز و از طریق مذاکره در حال انجام است.

Author: admin