قزاقستان 1118 مورد ویروس کرونا را گزارش کرد

قزاقستان 1118 مورد ویروس کرونا را گزارش کرد

Tainynews – وزارت بهداشت گفت: قزاقستان تا 5 ژوئن 1118 مورد ویروس کرونا را گزارش کرده است.

181 مورد در نورالسلطان ، 161 مورد در آلماتی ، 49 مورد در شیمكنت ، 77 مورد در منطقه آكموال ، 28 مورد در منطقه آكتوبه ، 65 مورد در منطقه آلماتی ، 59 مورد در منطقه آتیراو ، 87 مورد در قزاقستان شرقی ، 31 مورد در منطقه ژامبیل ، 90 مورد در غرب کشف شد. قزاقستان ، 195 در منطقه کاراگاندا ، 38 در منطقه Kostanay ، 11 در منطقه Kyzylorda ، 31 در منطقه Mangistau ، 59 در منطقه Pavlodar ، 10 در قزاقستان شمالی ، 17 در منطقه ترکستان.

تعداد کل قزاقستان 392،884 نفر است.

Author: admin