109 بیمار ویروسی کرونا در شرایط بحرانی در قرقیزستان

109 بیمار ویروسی کرونا در شرایط بحرانی در قرقیزستان

Tainynews وزارت بهداشت در 7 ژوئن گزارش داد ، 1767 بیمار در بیمارستان های سراسر قرقیزستان از ویروس کرونا ویروس درمان می شوند.

1،129 (63.8٪) از آنها در وضعیت متوسطی جدی قرار دارند.

493 نفر (9/27 درصد) در وضعیت وخیمی قرار دارند.

109 نفر (6.1٪) در وضعیت بحرانی قرار دارند.

هزار و 958 بیمار از طریق ویروس کرونا در خانه تحت درمان هستند.

Author: admin