طالبان از قرقیزستان و تاجیکستان می خواهند تا اختلافات را از طریق گفتگو حل کنند

طالبان از قرقیزستان و تاجیکستان می خواهند تا اختلافات را از طریق گفتگو حل کنند

Tainynews طالبان در بیانیه خود گفت: اخیراً تنش بین کشور همسایه ما تاجیکستان و کشور اسلامی قرقیزستان وجود دارد که هر دو کشور را به آستانه جنگ سوق می دهد و از هر دو کشور خواست که اختلافات خود را با گفتگو حل کنند.

“ما گسترده ترین تجربه را در مورد نابودی جنگ داریم. شاید شروع یک جنگ آسان به نظر برسد ، اما روند عملی جنگ و فاجعه و خسارات بعدی بسیار بیشتر از ضررهای دو طرف در صورت درک است.” بیانیه.

در بیانیه آمده است: “ما از رهبران هر دو كشور می خواهیم كه منافع بلند مدت ، صلح و امنیت ملت های خود را در نظر بگیرند و از طریق گفتگو و تفاهم برای حل اختلاف راه حل معقول و منطقی پیدا كنند.”

Author: admin