بدهی کل بخش انرژی 129 میلیارد دلار از ژانویه 2021

بدهی کل بخش انرژی 129 میلیارد دلار از ژانویه 2021

Tainynews رئیس کل هلدینگ انرژی ملی باکیت سیدیکوف در میزگرد “بخش انرژی قرقیزستان: گذشته ، حال ، آینده …” گفت: کل بدهی بخش انرژی از ژانویه 2021 129 میلیارد سوم است.

Author: admin