قاضی دادگاه منطقه مست که دوربین فیلمبرداری کرده می گوید که او تحت استرس بوده است

قاضی دادگاه منطقه مست که دوربین فیلمبرداری کرده می گوید که او تحت استرس بوده است

Tainynews – دامیربک اونولبکوف ، رئیس دادگاه منطقه چوی ، که در معرض مست دوربین قرار گرفت ، گفت که این فیلم تاریخ 4 ژوئیه سال 2020 است.

این فیلم توسط رئیس جمهور سدیر جپاروف در جلسه امروز شورای بهبود کار دادگاه ها و آژانس های اجرای قانون در محل اقامت ایالت آلا آرچا نشان داده شد.

وی به AKIpress گفت شنبه بود ، روز غیر کاری.

وی گفت: “به دلیل ویروس کرونا وضعیت بحرانی وجود داشت. بیشتر کارگران بیمار شدند و با این وجود به محل کار خود آمدند. همه تحت استرس بودند.”

قاضی گفت: “من استعفا را مناقصه کردم. هیچ کس مرا مجبور نکرد ، این تصمیم خودم است.”

Author: admin