کمیته پارلمان نامزد سفیر قرقیزستان در آذربایجان را تأیید می کند

کمیته پارلمان نامزد سفیر قرقیزستان در آذربایجان را تأیید می کند

Tainynews – کمیته امور بین الملل ، دفاع و امنیت پارلمان امروز نامزدی کایرات عثمانالیف را برای پست سفیر قرقیزستان در آذربایجان تأیید کرد.

کایرات اسمونالیف ، 47 ساله ، عضو فعلی کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان است.

Author: admin