رئیس جدید خدمات گمرکی قرقیزستان به نام

رئیس جدید خدمات گمرکی قرقیزستان به نام

Tainynews – سامات ایزابکوف به عنوان رئیس خدمات گمرکی دولتی تحت وزارت و دارایی منصوب شد.

رئیس کابینه وزیران Ulukbek Maripov این انتصاب را در 7 ژوئن انجام داد.

نایب رئیس کابینه وزیران – وزیر اقتصاد و دارایی آکیلبک جپاروف سامات ایزابکوف را به کارمندان خدمات معرفی کرد.

از سال 1996 ، ایزابکوف در ارگان های گمرکی کار می کرد ، موقعیت های مختلف عملیاتی ، از جمله رهبران را داشت.

وی در این نقش جایگزین كادیرجان سمتیف شد.

Author: admin