قرقیزستان به هر حال نمی تواند به طور کامل از دلار امریکا امتناع کند: بانک مرکزی

قرقیزستان به هر حال نمی تواند به طور کامل از امریکا امتناع کند: بانک مرکزی

Tainynews – نماینده مجلس بورون آمانووا از رئیس بانک ملی قرقیزستان از تولکونبک عبدیگولوف پرسید که آیا مقررات نظارتی استعمار اقتصاد قرقیزستان را مانند روسیه برنامه ریزی می کند …

Author: admin