قرقیزستان 528200 تن فرآورده نفتی در سه ماهه اول وارد کرد

قرقیزستان 528200 تن فرآورده نفتی در سه ماهه اول وارد کرد

Tainynews – بر اساس اطلاعات اولیه انجمن بازرگانان نفت قرقیزستان برای ژانویه-مه 2021 ، قرقیزستان 528200 تن فرآورده نفتی از جمله 315000 تن بنزین و 213200 تن سوخت دیزل وارد كرد …

Author: admin